Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.


(Kinh Pháp Cú)
Buổi thuyết pháp của Thầy Nguyên Hiền Buổi thuyết pháp của Thầy Nguyên Hiền Buổi thuyết pháp của Thầy Nguyên Hiền Buổi thuyết pháp của Thầy Nguyên Hiền
Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo,
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.


(Kinh Pháp Cú)

Lễ Vu Lan ngày 09-09-2012
Chuyến viếng thăm và thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Xuân từ 29/08/2012 đến 01/09/2012
Lễ Phật Đản ngày 27-05-2012
Buổi thuyết pháp và viếng thăm Nam úc của Thầy Chánh Định
Buổi thuyết pháp của Thầy Nguyên Hiền
Buổi thuyết pháp của Thầy Huyền Diệu
Buổi thuyết pháp của Thầy Giác Đăng
Buổi thuyết pháp của Ni Sư Huệ Hạnh (Như Thủy)
Chuyến viếng thăm Nam Úc của Thầy Pháp Đăng
Buổi thuyết pháp của Thầy Minh Thành
Buổi thuyết pháp của Thầy Thông Pháp
Buổi tập thể dục của hội viên câu lạc bộ thư viện
Ngày mở cửa thư viện (16-10-2011)

Trang chủ Tài liệu Liên hệ Website liên kết  
© Copyright 2011 Vien Phat Hoc Xa Loi Phat, All rights reserved
Developed by Nang Tran
trinawasa@gmail.com