Menu Menu Menu
     

Xá-lợi-phất (zh. 舍利弗, sa. śāriputra, pi. sāriputta), cũng được gọi là Xá-lợi tử, "con trai của bà Xá-lợi (śāri)", là một trong Thập đại đệ tử của Phật Thích-ca Mâu-ni. Xá-lợi-phất xuất thân từ một gia đình Bà-la-môn.

Theo kinh sách, Tôn giả trở thành đệ tử của Phật sau khi gặp Tỉ-khâu A-thuyết-thị (pi. assaji). Thấy gương mặt trang nghiêm sáng ngời, phong độ thanh thoát của A-thuyết-thị, Tôn giả liền hỏi ông ta tin tưởng nơi ai. A-thuyết-thị trả lời bằng bốn câu kệ trứ danh, sau được gọi là "Duyên khởi kệ":


若法因緣生
法亦因緣滅
是生滅因緣
佛大沙門說


Nhược pháp nhân duyên sinh
Pháp diệc nhân duyên diệt
Thị sinh diệt nhân duyên
Phật Đại sa-môn thuyết.


Các pháp nhân duyên sinh
Cũng theo nhân duyên diệt
Nhân duyên sinh diệt này
Phật Đại sa-môn thuyết.

Nghe xong, ngài Xá-lợi-phất liền trực nhận ngay về lí “Có sinh thì có diệt” thuật lại cho bạn là ngài Mục-kiền-liên rồi hai người xin Phật cho gia nhập Tăng-già, trở thành đệ tử.

Xá-lợi-phất cùng bạn thân là Mục-kiền-liên (sa. mahāmaudgalyāyana, pi. mahāmoggallāna) gia nhập Tăng-già và mang danh hiệu là “Trí huệ đệ nhất”. Tôn giả mất vài tháng trước ngày Phật nhập diệt. Trong nhiều chùa, người ta thấy tranh tượng của ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên tả hữu bên cạnh tượng Phật.

(Theo Wikipedia)

Menu Menu Menu Menu Menu
             Nơi ngài Xá Lợi Phất sinh
                     và nhập niết bàn
     

 

 

 

Trang chủ Tài liệu Liên hệ Website liên kết  
© Copyright 2011 Vien Phat Hoc Xa Loi Phat, All rights reserved
Developed by Nang Tran
trinawasa@gmail.com